")
İMAM ZEYNEL ABİDİN'İN(A.S) TOPLUMSAL AHLAK TAVSİYESİ
معصومین (ع)

Sana tavsiyem şudur : "Müslümanları kendin için akraba bilesin. Şöyle ki onların yaşlılarını kendi baban, küçüklerini  evlat ve seninle yaşıt olanları da kardeş göresin. Böyle gördüğün takdirde onlara zulmetmeyi ve onların haysiyetiyile oynamayı ister misin?
Şunu bil ki! Onların yanında en değerli şahıs, insanlara en faydalı olanıdır, onlara ihtiyacı olmayan ve iffetini koruyan şahıstır."