")
İMAM ALİ'NİN (a.s) ADALETİ
معصومین (ع)

İmam Ali(a.s) özgür bir insan. Özgürlüğü, hakkı ve doğruluğu seven bir şahsiyetti. İşlerini ileriyi düşünerek ve adalet üzerine yapardı. Bir gün ağabeyi Akil, İmama gelerek geçim sıkıntısından dolayı şikayette bulundu ve dedi:  “Bana devlet hazinesinden verdiğin pay yeterli gelmemektedir. Senden isteğim sıkıntılarımı gidermem için benim hissemi çoğaltmandır." İmam Ali  (a.s) eğer kendisi onun hissesini çoğaltmadığı taktirde, Akıl'in Muaviye'nin yanına gidecek ondan isteyecek ve bu  imamın hilafti açısından olumsuz bir durum ortaya çıkaracak olmasını bilmesine rağmen, yine onun  payını devlet hazinesinden çoğaltmadı. Veya kızı Ümmü Gülüsüm'ün, devlet hazinesinden bir gerdanlık ödünç aldığını bildiğinde, ona karşı çok sert bir tutum içerisine girdi ki bırakmadı diğerlerinin hakkı zayi olsun.

Hz.İmam Ali(a.s)’ın adaletinden diğer bir örnek de şudur: Kendinden önceki halifeler döneminde onlara bağlı veya yağcılık yapanların, kendilerine tahsis ettikleri  toprakları ellerinden alıp halka dağıttı. Bu hüküm İslami adaletin ta kendisidir.  Adalet hüküm sebebiyle sıkıntıya düşen bir şahıs, zulümden daha fazla sıkıntı yaşar demektir. Siz adaleti uygulayın , isterse başkaları beğensin isterse begenmesin.