")
YAŞAMIN HER ALANINDA DOĞRULUK
صداقت

Biz söylem, amel, düşünce ve niyetde doğru olmakla mükellefiz.  Böylece doğruluk kavramı tedricen toplum arasında hak ettiği yere gelmelidir. Dolayısıyla bir takım riya gibi günahlar ortadan kalkmalıdır. Çünkü, dürüst insan riya yapmaz, iki yüzlü olmaz.  Esasen riyanın temeli, yalan ve nifak üzerine kurulmuştur. Buna göre, ikiyüzlüler  (munafıklar) tarih boyunca insanlara büyük zarar vermişlerdir. Kur'an'ı Kerim'in Bakara süresi, 8, 9 ve 10. ayetlerinde şöyle buyuruyor : "insanlardan bazıları da vardır ki, inanmadıkları halde "Allah 'a ve ahiret gününe inandık derler" derler. Allah ve inananları aldattıklarıni düşünürler, haddi zatında kendilerini aldatıyorlar.

Onların kalplerinde bir hastalık vardı , Allah 'da onların hastalığını çoğaltmıştır. Söylemiş oldukları yalan sebebiyle de onlar için elim bir azap vardır."

Dolayısıyla insan küçük,  büyük, ferdi, toplumsal,  sosyal ve siyasal meselelerde dürüst olmalıdır.