")
GURUR
Olayların İdrakinde İnsaf

“HUNEYN (SAVAŞI) GÜNÜ  SAYINIZIN ÇOKLUĞU SİZİ MAĞRUR ETTİ...” Tevbe 25.

Allah'u Teâla, Huneyn Savaşında ,  Müslümanların savaşa başlarken yenilgiye ugramalarını, sayılarının çokluğunun verdiği gurura bağlamaktadır.

Bundan önce Bedir savaşında sayılarının 313 savaşçı olmalarına rağmen, düşman ordusuna galip gelmişlerdi. Ama Huneyn Savaşında 12 bin kişi olmalarına rağmen düşman karşısında ilk etapta yenilgiye uğradılar. Binaenaleyh mağrur olmak,  yüksek beklentiler içerisine girmek, her şeyi Allah'ın üzerine yıkmak, sorumluluktan kaçmak ve kendini kenara çekmek yanlış işlerdir ve yenilgiye sebep olan şeylerdir. Şu noktayıda unutmamalıyız, Allah'ın yardımının şartları vardır; direniş göstermek, sıkıntılar karşısında yorulmadan sabretmek, sebat göstermek, kötümser olmamak ve kaçmaktan ibarettir. Kur'anı  Kerim bu noktayı bir çok kez vurgulamıştır.