")
Kanun ve Düzene Uymak
Olayların İdrakinde İnsaf

Değerli kardeşler ve muhterem bacılar! Kanunsuzluk ortadan kaldırılıp kanun hâkim edilmeyinceye, düzen ve disiplinin sağlanıp kargaşa ve düzensizliğe galebe edilmeyinceye kadar diğer sorunları gidermemiz mümkün olamayabilir. Kanunun ve yargı emniyetinin hâkimiyetinin sağlanması, diğer sorunların çözümünün kilididir. Bu iki hedefe ulaşılmayıncaya kadar diğer sorunlar çözülemeyecektir. Hatta ekonomik, zirai, hizmet, sanayi ve idari sorunların çözülmesi, kanunun hâkimiyeti ve yargı emniyetinin teminine bağlıdır.

Bazı değerli kardeşler ve muhterem bacılar, işlerine hâkim olan kanunsuzluk ve kargaşayı haklı göstermek için şöyle diyorlar: Eğer biz kanuna bağlı kalıp işlerimizi düzen ve disiplin içinde yapmaya kalkışırsak, bürokrasi girdabına duçar oluruz; bu da performansımızı ve iş hızımızı azaltır. Bu yüzden işlerin inkîlabi ve hızlı bir şekilde yürütülmesi için, kanun ve disiplin sınırlarını aşmamız gerekir!

Ben bürokrasiden yana değilim; ama bu kardeşlere hitaben şunu demem gerekir ki acaba siz topluma kanunsuzluğun hâkim olmasını uygun buluyor musunuz? Kanunun hâkim olmaması, halkın itirazına neden olur ve memnuniyetsizlik seviyesini yukarı taşır. Kanunsuzluk ve düzensizlik, farkına varmadan, bilinçaltından halkın memnuniyetsizliğini getirir ve onları inkılaba karşı ilgisizliğe iter.