")
Ayetullah Musevi Erdebili'nin vefatının 1 . Yıldönümü nedeniyle yapılan dini merasimler:
11/23/2017

Şii dünyasının taklit mercilerinden ve Müfit Üniversitesi banisi Ayetullah el-Uzma Musevi Erdebili'nin vefatının birinci yıldönümü nedeniyle, Perşembe günü Müfit Üniversitesi'nde dini şahsiyetler, üniversite hocaları ve öğrencilerin katıldığı bir anma merasimi düzenlendi.

Muhammed Rıza Behişti, Ayetullah Seyyid Ali Muhakkik Damat, Ayetullah Sistani'nin tam yetkili vekili Huccet'ül İslam vel  Muslimin Şehristani, Ferşat Mümini, Hz.Masume Haremi’nin yönetim kurulu başkanı Huccet'ül İslam vel Muslimin Seyyid Muhammed Saidi ve bir grup dini havzalar hocalarından bu anma merasimine iştirak ettiler.

Bu anma merasiminde Ayetullah Muhakkik Damat, Huccet'ül İslam vel Muslimin Kudüs Serayi, Huccet'ül İslam vel Muslimin Eyazi, Huccet'ül İslam vel Muslimin Edip, Huccet'ül İslam vel Muslimin Seyyid Ali Musevi Erdebili ve Ferşat Mümini birer konuşma yaptılar.

Müfit  Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayetullah Muhakkik Damat bu ilmi toplantıda, Ayetullah Erdebili'nin (r.h.)  vefatının ilim havzaları ve halk için büyük bir kayıp olduğunu vurgulayarak şöyle dedi : "Kum ve diğer şehirlerde anma meclislerinin düzenlenmesinin yanında, o yüce insanın bereketli ömrünün meyvesi konumunda olan Müfit Üniversitesi'nde de düzenlenmesi yerinde ve takdire şayan bir durumdur.

Muhakkik Damat, Peygamber  (s.a.a) : “Alimler ve bilginlerin vefatı tüm yerküre için bir eksikliktir.” hadislerine istinaden şöyle dedi : "Yerkürenin ağırlığı ilimlerdir. Dolayısıyla ilimde eksilme yerkürenin de eksilmesi anlamına gelmektedir.  Binaenaleyh bu tür üzücü olaylarda matem tutmak yerinde bir matemdir. Anmalıyız, hatırlamalıyız, hatırlatmalıyız ve bu tür merasimlerden daha fazla ilerlemek için pay çıkarmalıyız."

Müfit Üniversitesi ilmi Şura Üyesi Hüccet'ül İslam vel Müslimin Kudüs Serhayi ise konuşmasında şöyle dedi : "Merhum Ayetullah Musevi Erdebili, fıkıh ve usûl'ün halkın ihtiyaç duyduğu konulara cevap vermesi gerektiğine inanıyordu."

Kudüs Serhayi, Ayetullah Erdebili'nin Şahsiyeti ile ilgili de şunları söyledi : "Ayetullah Erdebili (r.h.); alçak gönüllü bir öğretmen, iyi bir eğitimci , bilge ve dindar bir şahsiyetti. Çabası ahlak üstadlarından öğrendiklerini yaşamında uygulamaktı."

Müfit Üniversitesi ilmi Şura Üyesi sözlerinin devamında şöyle dedi: "Bu yüce şahsiyetin ilim ve  ahlaki özelliklerinden bir taneside ifade ve düşünce özgürlüğüne olan bağlılığıydı. Onun bulunduğu mecliste herkes düşüncesini rahatlıkla beyan edebiliyordu. Karşıt görüşleri dahi kabul ediyordu."

Doktor Ferşat Mümini de bu ilmi anma merasiminde şunları dedi : "Ayetullah Erdebili bu fakih, bilge ve yüce insan; bizim toplumun üzerinde çok büyük ve derin hakkı vardır."

O sözlerinin devamında bunları söyledi : "Biz azdan çoktan biliyoruz; bugünkü  dünya düzeninde toplumdan ve siyasetten soyutlanmış bir ekonomi sistemi yoktur. Dolayısıyla  Ayetullah Erdebili'nin ekonomi ile ilgili  düşüncelerini  anlamak için, onun genel olarak her konuyla ilgili düşüncesini  bilmek lazım."

Bu anma merasiminin devamında, Ayetullah Erdebili'nin düşünceleri, onun şahsiyeti ile ilgili gönderilen makaleler ve onun fıkıh dalındaki hazırladığı eserleri tanıtan bir yuvarlak masa oluşturuldu.