")
Hz.Ayetullah el-Uzma Musevi Erdebili Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Başta İmam-ı zaman, dünya Müslümanları ve bilhassa Ehl-i beyt dostlarına tesliyet arz ediyoruz.
11/23/2016

Şüphesiz  Allah'tan geldik ve şüphesiz dönüşümüz o'nadır.
Hz.Ayetullah el-Uzma Musevi Erdebili Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Başta İmam-ı zaman, dünya Müslümanları ve bilhassa Ehl-i beyt dostlarına tesliyet arz ediyoruz.