")
MİLLİ GÜVENLİK YÜKSEK KONSEYİ SEKRETERİNİN AYETULLAH EL-UZMA MUSEVİ ERDEBİLİ İLE GÖRÜŞMESİ
10/27/2016
Ekim 2016 tarihinde, Ayetullah Erdebili'nin Kum şehrindeki bürosunda gerçekleşen bu görüşmede önce Sn.

27 Ekim 2016 tarihinde, Ayetullah Erdebili'nin Kum şehrindeki bürosunda gerçekleşen bu görüşmede önce Sn. Şemhani, ülkenin ve komşu ülkelerin güvenliği ile ilgili bir sunum yaptılar ve şöyle dediler:

" İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenliği şehirlerin kanının bereketi, Aşura kültürü ve Ulemanın hidayeti sayesinde  Irak, Suriye, Afganistan, Pakistan hatta Arabistan gibi devletlerden mukayese edildiğinde çok daha iyi bir durumdadır. 

 İran İslam Cumhuriyetinin güvenliğinin iyi oluşunun diğer bir sebebide 37 yıllık İslam Devriminden sonra ülkede güvenliği tehdit eden unsurlara karşı, tecrübeye dayalı alınan tedbirden ibarettir. "

Şemhani, ülkede güvenliğin önemli sebeplerinden birisininde, İslam İnkılabı'ndan sonra halkın güvenlik teşkilatları ile devamlı iş birliği içerisinde olduğuna değindi ve bu teröristlerden elde edilen belgelerde önemli sebeplerden gösterilmiştir ki, teröristleri yapacakları eylemlerde başarısız kıldığını söyledi.

Sn. Şemhani sözlerinin devamında şöyle dedi :

"Ülkenin sorunlarından birisi de istihdam meselesidir. Bugün sosyal sorunların birçoğunun sebebi toplumun ekonomik sıkıntısından kaynaklanmaktadır. Maalesef toplumda eğitimli işsiz insanların sayısı gün geçtikçe artmaktadır ve bu bizim toplum için uygun bir durum değildir."

Hz.Ayetullah Erdebili (Allah sayesini bozmasın.) konuşmayı dinledikten sonra  şöyle buyurdular:

"Sorunları halletmek için halkın meydanda olmasının yollarını aramamız lazım. Varolan sıkıntılardan birisi de çarşı pazarda gördüğümüz üretim sıkıntısıdır. Bir diğer mesele de, bu millet dini konularda eğitim almalıdır."

Dini otorite konuşmasının bir bölümünde şöyle buyurdular:

"İstihdam yaratmak çok önemli bir konudur, yöneticiler ona özel ilgi göstermelidir."

Bu görüşmenin sonunda Ayetullah Musevi Erdebili, güvenlik birimleri, ülkenin kalkınması ve İslam Cumhuriyeti düzeninin korunması  için yapılan çalışmaların başarılı olmasını Allah'tan isteyip, onlar için duâ ettiler.