")
KUR'AN  PERSPEKTİFİNDEN ÇEVRE SORUNU
1/22/2017
Kur'an  Perspektifinden Çevre Sorunu adlı birinci bilimsel haftalık oturum, Ayetullah Erdebili bürosu sorumlularından Hüccet'ül  İslam vel-Müslimin Sâid Rehai'nin konuşması ile başladı.

24.01.2017  tarihli  bu oturumda, Kur'an  perspektifiyle çevrecilik, Sebe Suresi'nin  ayetleri ile ele alınıp incelendi.

 

Bu oturumun özeti :

 

1- Yeşil,  mamur ve Kalkınmış yerlerde iskan edinmeyi seçmek.

 

2- Aşırıya gitmeden Allah 'ın  verdiği tüm nimetlerden  yararlanmak.

 

3- Allah 'ın verdiği nimetlerden  yararlanmanın  şükrünü yerine getirmek.

 

4- "Belde'un  tayyib ve Rabb'un ğafur'un " manası :  Temiz bir şehirde iskan etmek Allah 'ın mağfireti ile beraberdir.

 

5-  Çevreyi korumak,  yetimleri koruyup kollamak, adalet, eşitlik ve Allah 'ın verdiği nimetlerde israf etmemek temiz şehre ulaşmanın şartlarındandır.

 

6- Şükür : yani nimeti tanımak. Nimet vereni  (Allah ) tanımak ve nimeti, nimet bahşedenin  gösterdiği yolda harcamak.

 

 7-  Ayet : Yani onu inceleyip  düşünmek ile bir üst ve daha yüce bir mânaya ulaşmanıza sebep olan şeydir.

 

8- Ayet,görünür ve gerekliliğe delalet etmekle beraber düşünme ve anlamaya da delalet etmektedir.

 

9-  Nankörlüğün manalarından bir tanesi de, şükür etmemektir.