")
Istifta Turkce
Soru: : Eğer borçlu borç zamanı geldiğinde borcu, mihriyeyi vb… ödemeye imkânı varken bilerek borcunu geciktirir ve geçen bu süre zarfında da paranın değeri düşerse bu durumda alacaklı paranın değer kaybetmesini telafi etmek için borçludan zararını telafi etmesini isteyebilir mi? Yukarıdaki soruya istinaden eğer borç zamanı varmadan paranın değeri düşerse bu durumda hüküm ne olur?
Cevap: Yukarıda belirtilen sorudaki ilk varsayıma göre eğer borçlu bilerek borç zamanında borcunu ödemezse alacaklı borçludan zararını telafi etmesini isteyebilir. Ancak ikinci varsayıma göre borçlu zamanında borcunu ödediğinden her ne kadar para değer kaybetmiş olsa da borcunu ödemesi yeterlidir. Bu rağmen aşırı derecede değer kaybı yaşanması halinde anlaşmaya gidilmesi daha uygun olur.