")
İkinci ilmi oturum (ikinci toplantı) Hüccet'ül İslam vel Müslimin Dr.Rahim Nobehat tarafından yapıldı.
İlmi toplantılar