")
Hz. Emine(s.a) merasimi icra yönetim kurulu üyelerinin, Ayetullah Erdebili ile görüşmesi.
Görüşmeler