")
Kum halkının farklı kesimleirnden Ayetullah Erdebili ile görüşmesi.
görüşmesi