")
Tebriz halkından bir grubun Ayetullah Erdebili ile görüşmesi.
görüşmesi