")
Ayetullah Rafii Nasiri adına düzenlenen taziye meclisi .
1390 Şemsi yılına ait görüşmeler