")
Taklit mercii Ayetullah Erdebili'nin vefatı sebebiyle Isfahan'ın Seyyid Camii’nde bir anma merasimi düzenlendi.
Vefat günleri