")
Ayetullah Haşimi Şahrudi, başsağlığında bulunmak için, Ayetullah Erdebili'nin Hüseyniyesine geldi.
Vefat günleri