")
Ayetullah Erdebili'nin vefatı münasebetiyle, Hüccet'ül İslam vel- Müslimin Seyyid Hasan Musevi Safevi Kaşmiri tarafından başsağlığı mesajı yayınladı.
Vefat günleri