")
Ayetullah Erdebili'nin 10.12.1986 tarihinde, üniversite ve dini havzalar birliği seminerinde konuşması.
Resimler