")
İslam İnkılabının ilk yıllarında seçimlere iştirak etme.
Seçimler