")
اهمیت فرهنگ
توصیه های فرهنگی

جمعه27ارديبهشت 1370 ـ دانشگاه تهران

ارتكاب منكرات نيز همانند استعمال مواد مخدر، ريشه فكرى و فرهنگى دارد. همان گونه كه تقوا، ورع، پرهيزكارى، خدمت كردن، ساده زيستى، قناعت و مانند اينها نيز منشأ فكرى و فرهنگى دارد.

گاهى اوقات از تفكر به اين معنايى كه اكنون مورد نظر من است، به «فرهنگ عمومى» تعبير مى شود. قبل از پيروزى انقلاب، فرهنگ عمومى ما، وارداتى بود و از غرب وارد شده بود. ما هم آن فرهنگ عمومى را پذيرفته بوديم و بر طبقِ آن زندگى مى كرديم.

فرهنگ عمومى، موضوعى نيست كه يك باره بتوان تغييرِ سريعى در آن ايجاد كرد. ظرفى نيست كه يك دفعه بتوان آن را آب نمود يا خالى كرد؛ بلكه تغيير فرهنگ عمومى، يك موضوعِ زمان بَر است و احتياج به تلاش و فعاليت هاى فراوان دارد.

اين كه مى بينيد ما در بسيارى از مسائل مانند موسيقى، غنا، شيوه برگزارى مراسم عزا و عروسى و غيره مشكل داريم. منشأ اين مشكلات، آن است كه هنوز تفكر اسلامى كه بايد در ذهنِ ما شكل بگيرد و سبب اصلاحِ نارسايى هاى ما در اين موارد شود، هنوز آن تفكر اسلامى در ذهنِ ما شكل نگرفته و متحقق نشده است.

برخى از افراد، اين مشكلات را بر اساس سليقه هاى فردىِ خود حل كرده اند و بر اساس سليقه هاى فردىِ خود، اعلام مى كنند كه مثلاً فلان موضوع، جايز هست يا جايز نيست.

مشكلات فرهنگى بايد بر اساسِ مبانى علمى و فقهى حل شوند نه بر مبناى سليقه افراد.

امروز كه الحمد للّه كشور و نظام ما اسلامى است، وظيفه ما اين است كه تلاش كنيم تا تفكر ما هم تفكر اسلامى شود. بايد فكر و فرهنگ اسلامى را در جامعه خودمان احيا كنيم. بايد تفكر و انديشه ما نيز مانند ياران و صحابه صديق پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله  و على عليه السلام شود. ما بايد تلاش كنيم كه همه ما در باره موضوعات مختلف، مانند ابوذر فكر كنيم.

اگر توانستيم به اين هدف دست يابيم كه فرهنگ و شيوه تفكرِ خود را اصلاح و اسلامى كنيم، كوشش ها و تلاش هاى ما براى حلّ مشكلات و ناهنجارى هاى فرهنگى جامعه مان، قرين موفقيت خواهد شد وگر نه با تعزير، شلاق زدن، حبس و مجازات مالى، مشكلاتْ حل نخواهد شد. اين گونه امور همانند داروهاى مسكّن، موقتى هستند.