")
امام جواد (عليه ‏السلام)
معصومین(علیهم السلام)

جمعه 24 خرداد 1370 ـ دانشگاه تهران

امام جواد عليه‏ السلام در مدينه متولد شد، در هشت سالگى به امامت رسيد، به بغداد سفر كرد و در سنّ بيست و پنج سالگى به دستِ يك خائن داخلى يعنى همسرش كه دختر مأمون بود، شربتِ شهادت را نوشيد.

ايشان يك بار براى ديدار پدرش امام رضا عليه‏ السلام سفر نمود. در مورد اين سفر، اختلاف نظر وجود دارد كه آيا اين سفر قبل از شهادتِ امام رضا عليه ‏السلام بوده است يا بعد از شهادتِ ايشان. البته شيعيان مى‏ گويند كه اين سفر قبل از شهادت امام رضا عليه ‏السلام بوده است.

امام جواد عليه‏ السلام سفرى هم به بغداد نمودند و اكنون مدفنِ ايشان در كاظمين است. مأمون، خليفه عباسى هر چند با خاندان پيامبر صلى‏ الله‏ عليه ‏و‏آله دشمن بود، مردِ دانشمندى بود.
او در مورد امام جواد عليه ‏السلام مى‏ گفت: من هرگز نديده و نشنيده‏ ام كه كسى در سنّ امام جواد عليه‏ السلام ، همچون ايشان، نبوغ علمى و فكرى داشته باشد.

مأمون، امام رضا عليه ‏السلام را به شهادت رسانيد. بعد مى‏ خواست به انگيزه ‏هاى سياسى، دختر خود ـ امُّ الفضل ـ را به همسرىِ امام جواد عليه‏ السلام در آورد. بنى عباس به مأمون گفتند: امام جواد عليه‏ السلام هنوز نوجوانى بيش نيست و شايستگىِ دامادىِ تو را ندارد.

مأمون در پاسخ بنى عباس بر شايستگى علمى و دانشِ فراوانِ امام جواد عليه ‏السلام تكيه مى‏كرد و براى اثبات ادعاى خود، مباحثه ‏اى علمى بين امام جواد عليه‏ السلام و برخى از دانشمندانِ آن زمان برقرار نمود. امام جواد عليه‏ السلام در اين مناظره، پيروز شد و مأمون
ادعاى خود را به بنى عباس اثبات كرد.سرانجام پس از مرگ مأمون، بنى عباس كار خودشان را كردند و امّ الفضل را كه همسر حضرت امام جواد عليه ‏السلام بود، تحريك كردند و او با زهر، امام جواد عليه‏ السلام را شهيد كرد.
ان‏شاءاللّه خداوند به حقّ محمّد و آل محمّد همه ما را از شيعيان و پيروان و ارادتمندانِ اين امام بزرگوار محسوب بفرمايد.