")
چگونگی انجام معامله در جامعه اسلامی
معصومین(علیهم السلام)

از امام صادق عليه ‏السلام درباره چگونگى انجام معامله در جامعه اسلامى روايات فراوانى نقل شده است. به عنوان مثال، ايشان مى‏ فرمايد كه انسان مسلمان بايد به اندازه مناسب سود ببرد نه بيشتر از آن. سخن ايشان اين است كه سودى كه مى‏ بريد همراه با ارفاق و ملاحظه باشد.[1]

نگرش امام صادق چنين است حال آن‏كه بسيارى از افراد هرگاه ببينند كه عرضه يك كالا از تقاضاى آن كمتر است با، احتكار كالا و در فشار قرار دادن مردم مى‏ كوشند سود بيشترى به جيب بزنند و صرفا منافع شخصى خويش را لحاظ مى ‏كنند.

 

[1]. الحياة، ج3، ص236.