")
امام علی (ع) در برابر مشکلات
معصومین(علیهم السلام)

على عليه‏ السلام در برابر همه فشارها قد خم نمى‏ كرد حتى فشار هايى كه از طرف كارگزاران حكومت بر ايشان وارد مى‏ شد. او مرد مصمم و مقاوم بود. حتى اگر همه دنيا دست به دست هم مى‏ دادند نمى‏ توانستند به اندازه يك سر سوزن از مقاومت وى كم كنند.