")
یاری ساندن به فقرا در ماه مبارک رمضان
ماه رمضان

يكى از مسائلى كه در ماه رمضان بسيار به آن اهميت داده شده، فكرِ فقرا و مستضعفين بودنْ است. افرادى كه داراى ثروت و امكانات مالى هستند، همواره و بخصوص در اين ماه، به فكرِ يارى رساندن به فقرا و مستضعفين باشند.

انقلاب ما در جهت تأمين منافع مستضعفين بوده است. نظام، نظام مستضعفين و شعار ما، حمايت از مستضعفين بوده و وعده ‏هايى كه داده‏ ايم به مستضعفين، پا برهنه‏ ها، حاشيه‏ نشينان، كَپَرنشينان، بى لباس‏ها و افراد محروم بوده است. در ماه مبارك رمضان بايد براى رفع كمبودهاى آنها و كمك نمودن به آنها تلاش كنيم تا دردها و ناراحتى ‏هاى آنها كاهش يابد.

پيشوايان عظيم الشأن اسلام به ما دستور داده ‏اند: در ماه مبارك رمضان به مردمْ افطار و غذا بدهيد. حتى اگر توانِ مالىِ غذا دادن به مردم را نداريد، حداقل يك جرعه آب بدهيد. در اين ماه بايد به افراد زير دستتان رحم كنيد. در اين ماه به خدمتگزارانتان فرصت بدهيد تا آرامش داشته باشند و بتوانند به خودشان و به عبادتشان برسند.

خلاصه اينكه: ماه رمضان، ماه كمك به مستضعفين است. همان افرادى كه نظام ما، شعار ما، انقلاب ما و وعده ‏هاى ما براى كمك به آنها بود.

 

برگرفته از: همپاى‏ انقلاب، ص 633، خطبه های نماز جمعه 24 اسفند 1369- دانشگاه تهران‏