")
هدف از ماه رمضان
ماه رمضان

برخى از رواياتى كه در مورد ماه مبارك رمضان نقل شده است، انسان را به فكر وادار مى ‏كند. از جمله، روايتى كه مى‏ فرمايد:

آنها ماه رمضان را در حالى سپرى مى‏ كنند كه غذا نمى‏ خورند و آب نمى‏ آشامند و از مفطِرات اجتناب مى‏ كنند، اما ماه رمضان در روح و فكر آنها هيچ اثر تكاملى نگذاشته است. آنها فقط رنج گرسنگى را كشيده‏ اند و از روزه گرفتن، بهره‏ اى نبرده‏ اند.

يعنى هدف از ماه رمضان و روزه گرفتن، اصلاح انسان است.

ما بايد تلاش كنيم تا ان‏شاءالله از كسانى نباشيم كه معصوم عليه السلام فرمود: آنها تنها رنج گرسنگى را كشيده‏ اند. بايد تلاش كنيم تا اين ماه رمضان و روزه گرفتن و تلاوت قرآن و حضور در مجلس وعظ و تبليغ و دعا خواندن‏ ها و ناله كردن‏ ها، مقدمه اصلاح فكر، روح، وجدان، عملكرد و بينشِ ما باشد.

 

30 جمعه 11 ارديبهشت 1366- دانشگاه ‏تهران- همپاى‏ انقلاب، ص249.