")
قاطعیت در اجرای حدود الهی
معصومین(علیهم السلام)

پيامبر اكرم فرموده است:

لا شَفاعَةَ وَ لا كَفالَةَ وَ لا يَمينَ فى حَدٍ.[1]

معناى عبارت اين است كه هيچ شفاعت و سوگند و كفالتى در مورد اجراى حدود، پذيرفته نيست. هيچ‏كدام از آنها نمى‏ تواند مانع از اجراى حدود شود. همچنين، تأخير و تعطيل كردن در اجراى حدود، مجاز نيست.

نقل شده است كه در صدر اسلام، زنى دزدى كرده بود. طائفه‏ اش خدمت پيامبر آمدند و گفتند: ما در ميان مردم شناخته شده هستيم و داراى شخصيت و آبرو هستيم. اگر دست اين زن را ببريد آبروى ما مى‏ رود. خواهش مى‏ كنيم اين زن را مجازات نكنيد! پيامبر ضمن رد سخن آنها فرمودند:

اگر دخترم زهرا اين كار را كرده بود دستش را مى‏ بريدم.[2]

پيامبر در اجراى حدود چنان استوار بود كه حتى اگر نزديكان خودش هم مرتكب گناهى مى‏ شدند در مجازات آنها كوتاهى نمى ‏كرد.

 

 

1- من لا يحضره الفقيه، ج4، ص74.

2- پيام پيامبر صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله، ص101 ـ 102.