")
اتفاقات پس از رحلت پیامبر
بیانات تاریخی

پس از رحلت پيامبر، همچنان  كه آن حضرت پيش ‏بينى كرده بود، جامعه اسلامى سقوط كرد. شرايط به‏ گونه‏ اى شد كه اميرالمؤمنين در خانه نشست و در حالى كه در خانه خودش بود، به ايشان حمله كردند. دختر پيامبر  صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله از او دفاع كرد و در اين دفاع مصدوم شد. صدماتى كه زهراى مرضيه عليهاالسلام ديد در طول تاريخ همواره جگر ارادتمندان خاندان پيامبر صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله را به آتش مى‏ كشيده است و اين در حالى بود كه پيامبر صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏آله درباره ايشان فرموده بود:

 

فاطمه پاره تن و پاره جگر من است. زهرا عليهاالسلام از من است و من از او هستم. هر كه او را اذيت كند من را اذيت كرده است. هر كه او را ناراحت كند مرا ناراحت كرده است و هر كس فاطمه را به غضب وادارد مرا نيز غضبناك كرده است.

 

بحار الانوار، ج 30، ص353.