")
غرور
توصیه های عمومی

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ.

خداوند علت شكست ابتدايى مسلمين در جنگ حنين را غره و مغرور شدن مسلمين به تعداد و نفرات خود مى‏ داند، كه مانند آفتى در ميان سپاه افتاد و سبب شكست آنها شد. اين در حالى بود كه  قبلا با 313 رزمنده پيروز مى‏ شدند ولى در جنگ حنين با داشتن 12 هزار رزمنده شكست خوردند.

لذا بايد گفت كه مغرور بودن، انتظارات بالا داشتن، همه چيز را به گردن خدا گذاشتن و احساس مسئوليت نكردن، خود را به كنارى كشيدن و در فكرهاى ديگر فرو رفتن، كارهاى نادرستى است كه سبب شكست مى‏ شود.

 

از اين نكته هم نبايد غافل بود كه امداد خداوند شرط دارد و شرط آن مقاومت، استقامت ، پافشارى، صبورى، خستگى ناپذيرى، دست و پاى خود را گم نكردن ، بدبين نشدن و فرار نكردن است كه خداوند در آيات فراوانى از قرآن کریم اين نكته را بيان مى‏ كند.