")
بعثت پیامبر
معصومین(علیهم السلام)

در زمان بعثت پيامبر، مردم از لحاظ فكرى و عملى، گمراه، سرگردان و فتنه‏ انگيز شده بودند. خودپسندى مردم را متزلزل و نظام جاهلى آنها را سبك و بى‏ مقدار كرده بود. پيامبر در چنين شرايطى مبعوث شد و براى نصيحت مردم تلاش فراوانى كرد.

حضرت على عليه‏ السلام مى‏ فرمايد:

 

خداوند او را هنگامى فرستاد كه پيامبران نبودند و مردمان در خوابى دراز مى‏ غنودند. اسب فتنه در جولان، كارها پريشان، آتش جنگ‏ها فروزان، جهان تيره، فريب دنيا بر همه چيره... درونش بيم، برونش تيغ مرگبار، پس بندگان خدا! عبرت گيريد.