")
نکته اخلاقی
توصیه های عمومی

ابن ابى يعفور كه از ياران امام صادق عليه السلام بود، به ايشان عرض كرد، به من پندى بدهيد كه راهنماى من در خودسازى و اصلاح خودم باشد. حضرت به او فرمود:

«... يُحِبُّ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ لِأَخيهِ ما يُحِبُّ لِأَعَزِّ اهْلِهِ.»[1]

يعنى بايد خودخواهى را كنار بگذاريد! خودتان را آن گونه بسازيد كه آنچه را براى عزيزترين خويشاوندانتان دوست داريد، در باره برادر مسلمانتان هم همان را دوست داشته باشيد.

ابن ابى يعفور وقتى اين سخن را شنيد، به شدّت گريه كرد و گفت: اين گونه خودسازى كردن و به اين مقام رسيدن، بسيار سخت است. حضرت فرمودند: خير، سخت نيست. تو در اين راه قدم بردار! خداوند تو را يارى و هدايت مى كند.[2]

 

[1] ( 1)- ر. ك: مجلسى، محمدباقر، بحار الانوار، ج 74، ص 251، روايت 47.

[2] موسوى اردبيلى، عبدالكريم، همپاى ‏انقلاب، 1جلد، دانشگاه مفيد - قم، چاپ: اول، 1385ش.ص255.