")
مراسم بزرگداشت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی(ره) با عنوان عالم ژرف نگر
1396/09/07
مراسم بزرگداشت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی(ره) با عنوان عالم ژرف نگر بعد از ظهر امروز در دانشگاه تهران برگزار شد.

 مراسم بزرگداشت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی(ره) با عنوان عالم ژرف نگر بعد از ظهر امروز در دانشگاه تهران برگزار شد.