")
مراسم ختم اولین شب درگذشت حضرت آیت الله العظمی اردبیلی (قدس سره)
1395/09/06
مراسم ختم اولین شب درگذشت حضرت آیت الله العظمی اردبیلی (قدس سره) در مسجد اعظم برگزار شد.

مراسم ختم اولین شب درگذشت حضرت آیت الله العظمی اردبیلی (قدس سره)  در مسجد اعظم برگزار شد. 
گزارش تصویری آن در ذیل خبر مشاهده نمایید.