")
تشییع پیکر مطهر مرحوم حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی (ره)
1395/09/05