")
برگزاری مراسم لیالی قدر در حسینیه حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی(قدس سره)
1396/03/23

مراسم احیا شب قدر

حسینیه حضرت آیت الله العظمی موسوی اردبیلی(قدس سره)

مجلس بانون همزمان در این مکان برگزار می گردد.

زمان شروع مراسم از ساعت 23:30