")
تسلیت حادثه دلخراش پلاسکو
1395/11/02

فاجعه ی دلخراش آتش سوزی ساختمان پلاسکو که در آن گروهی از بهترین فرزندان این مرز و بوم و آتش نشانان فداکار جان خویش را از دست دادند  تسلیت عرض میکنیم.