اخبــــار
درگذشت اسوه تقوا فضیلت صبر و پایمردی حضرت آیت الله سید ابراهیم سید حاتمی رحمت الله علیه ثلمه‎ای عظیم و غیرقابل جبران برای جمیع دوستداران و ارادتمندان ایشان بالاخص مردم شریف و مومن اردبیل است.
ادامه مطلب
در مجلس سال 58 وقتی بحث تبیین مربوط به دستگاه قضایی پیش آمد، یک اصلی پیش‌بینی شد برای استقلال قوه قضائیه، با اینکه معمولاً در نظام‌های جمهوری سه تا قوه‌ای که پیش‌بینی می‌شود از یکدیگر استقلال دارند و ...
ادامه مطلب