اخبــــار
گروه فعالیت‌های قرآنی ــ استاد تفسیر حوزه علمیه با تاکید بر لزوم گسترش انفاق سری و علنی در جامعه گفت: انفاق چه سری و چه علنی از منظر قرآن تجارتی است که هیچ وقت تعطیل نمی‌شود.
ادامه مطلب
گروه حوزه‌های علمیه ــ استاد تفسیر حوزه علمیه گفت: وجود قرآن، تصدیق‌کننده کتب قبل است، زیرا در آن کتب بشارت نزول قرآن داده شده بود.
ادامه مطلب
گروه فعالیت‌های قرآنی ــ استاد تفسیر حوزه گفت: همه علوم اسلامی و انسانی و طبیعی ارزشمند هستند به شرط آن که آن علم سبب خشیت انسان در برابر خدا شود ولی اگر حجابی بر حجاب‌ها بیفزاید ارزشی ندارد ولو اینکه ...
ادامه مطلب
گروه فعالیت‌های قرآنی ــ استاد تفسیر حوزه ‌در تفسیر آیات سوره فاطر اظهار کرد: خداوند در آیات ابتدایی سوره فاطر به پیامبر(ص) تسلی می‌دهد که تو تنها بیم‌دهنده­‌ای و وظیفه‌ای به غیر از انذار خلق نداری و ...
ادامه مطلب
گروه حوزه‌های علمیه ــ استاد تفسیر حوزه علمیه با پرداختن به این شبهه که سرنوشت برخی افراد که پیامبر نداشته‌اند یا پیام دین به آنان نرسیده در قیامت چگونه است، تأکید کرد: لازم نیست که برای هر قومی ...
ادامه مطلب
گروه حوزه‌های علمیه ــ استاد تفسیر حوزه علمیه با اشاره به تعبیر قرآن مبنی بر اینکه برخی بصیر و برخی کور و اعمی هستند، گفت: از نگاه قرآن، کسانی که آیات روشن خدا را نمی‌بینند و به آن ایمان نمی‌آورند، ...
ادامه مطلب
گروه معارف ــ استاد تفسیر حوزه علمیه با بیان اینکه براساس آیات قرآن هیچ کسی وزر و گناه دیگری را به دوش نخواهد کشید به تبشریح مفهوم این کلمه در سوره مبارکه فاطر پرداخت.
ادامه مطلب