")
مسائل متفرقه حج و عمره
پرسش: درآمدهای حاصل از سفر زائرین به مکه و مدینه یکی از اصلی ترین منابع درآمدی خاندان آل سعود به شمار می رود. از طرفی نقش آل سعود در کشتار مسلمانان بحرین و قطیف و غیره و همکاری آشکار با دشمنان اسلام بر همگان مشخص است. در این شرایط، اگر هزینه هایی که مردم مسلمان برای سفر حج می پردازند، منجر به تقویت دشمنان اسلام شود، حکم شرعی سفر مکرر به حج (چه واجب و چه غیر واجب) چیست(تأکید بر سفر مکرر است)؟
پاسخ: بر خلاف تصور بسیاری از ما، سفر زیارتی مسلمین از ایران بلکه همه کشورهای دنیا تأثیری چشمگیر در درآمد نظام سعودی ندارد، گرچه برای کاسب‌ها و مردم بازار آن‌ها ممکن است مؤثر باشد، درآمد نظام سعودی تکیه بر تولید انبوه و صادرات بی‌حساب نفت دارد و بی شک تعطیل حج و عمره موجب انزوای امت از مواقف کریمه و مشاهد شرعیه و به ضرر نظام خواهد بود.