")
مسائل متفرقه حج و عمره
پرسش: با توجه به اینکه بدون هیچ شکی سران کشور عربستان سعودی همگی وهابی و سلفی و تکفیری و ناصبی هستند و سیاست های ضد شیعی خود در منطقه و جهان را هر روز گسترش داده و با برنامه و تدبیری جدید دست به جنایاتی وحشیانه بر علیه شیعیان و عدة کثیری از مسلمانان می‌زنند و مفتیان سعودی با دادن فتواهای خبیثانه و وقیحانه در صدد نابودی شیعیان و ندای حق در منطقه و جهان هستند. حال آیا سفر به عربستان برای بجا آوردن فریضه حج و روانه شدن سیل عظیم ثروت که بی شک بر قدرت آنها در تمام ابعاد می افزاید از لحاظ شرعی و انسانی کار درستی است؟
پاسخ: بجا آوردن فریضة حج مانعی ندارد و بر مستطیع واجب است.