")
دلایل روزه نگرفتن
پرسش: آیا روزه سحر تا غروب ماه رمضان در گرمای شدید (صادقانه بگم گرمای 55 تا 60 درجه) و گاهی همراه با شرجی در جنوب کشور برای دختر بچه ای که 10 تا 15 سال دارد و به کم خونی هم دچار است ضرر دارد؟ آیا کمبود آب و نرسیدن آن به کلیه ها و نرسیدن مواد قندی برای بدن دختر بچه روزه دار در درازمدت مشکل ایجاد نمیکند؟
پاسخ: سوال موضوعی تخصصی است باید از متخصص خود یعنی پزشک متخصص و متدین پرسید اگر گفت ضرر دارد روزه را می‌تواند بخورد بلکه در بعضی موارد که ضرر بسیار مهم باشد خوردن روزه واجب می‌باشد.