")
مسائل متفرقه روزه
پرسش: بنده کارگرم و روزه می گیرم ولی در اثر روزه گرفتن کارایی لازم را ندارم و به خاطر بی رمقی نمی توانم نرمال کار کنم و امکان مرخصی هم ندارم؛ البته در فصل زمستان مشکل روزه گرفتن ندارم. آیا حقوقی که میگیرم شرعا حلال است؟
پاسخ: نسبت به مقدار کارائی چنانچه صاحب کار در ماه رمضان به جهت انجام وظیفة دینی هر چند با دادن حقوق کمتر رضایت داشته باشد روزه بگیرید انشاءالله خداوند برکت و سلامت خواهد داد، البته اگر روزه سبب ضرر غیر قابل تحمل مثل اخراج از کار شود برای کسی که اشتغال به کار دیگری برای او میسر نیست و برای معیشت او اشتغال حتی در ماه رمضان لازم باشد می‌تواند روزه نگیرد و در ایام سرد و کوتاه قضاء نماید.