")
وصیت
پرسش: مادر مرحومه اینجانب در سال 88 اقدام به تنطیم وصیت نامه رسمی در دفتر ثبت اسناد نمودند که طبق این وصیت ثلث اموال خویش را وصیت نمودند که از این ثلث مقدار ثلث آن را به فرزند پسر بزرگ من و مابقی ثلث را در جهت امورات خیر وصیت نموده اند.بنده را نیز به عنوان وصی انتخاب نمودند. الان بعد از دو سال از فوت ایشان بقیه وراث همگی به بنده مراجعه می کنند و اعلام می کنند که حاضرند سوگند ادا کنند که مادر مرحومه قصد ابطال وصیت نامه را داشت.این در حالی است که بنده خداوند متعال را گواه می گیرم که تا آخرین لحظات عمر مادرم که بنده نیز کنارش بودم مرحومه هیچ حرف یا اشاره یا حرکتی که مبنی بر صحت سخن برادران و خواهرانم باشد ندیدم. از جنابعالی استدعا دارم مرا راهنمایی فرمایید که من باید چه کنم؟ آیا به مفاد وصیت عمل کنم یا با شهادت برادران و خواهرانم از اجرای آن منصرف شوم؟ آیا شهادت در این مورد می تواند موثر باشد؟
پاسخ: طبق آنچه در سؤال نوشته شده که برادران می‌گویند مادرشان قصد ابطال وصیت مذکور را داشته نه اینکه ابطال کرده است. قصد ابطال، وصیت را باطل نمی‌کند بلکه باید بگوید که وصیت را باطل کردم و یا فعلی پس از وصیت انجام دهد که دلیل ابطال باشد مثل اینکه مورد وصیت را بفروشد و یا به دیگری صلح کند در این صورت وصیت باطل می‌شود و الا مجرد قصد ابطال وصیت را باطل نمی‌کند.