")
بازاریابی شبکه‌ای
پرسش: کسب در امد از طریق بازار یابی شبکه ای چه حکمی دارد؟ ایا پورسانتی که گرفته میشود حلال است؟
پاسخ: چنانچه نوع خریداران کالای حلال مورد معامله را برای مصرف می‌کردند، نه بازاریابی و قمیت آن در حدود قیمت بازار باشد و راه جلویگری از سوء استفاده در معاملات و داد و ستد، با نظارت دولت و حکومت بسته باشد، خرید و فروش و همکاری و بازرایابی و دادن وجه و گرفتن وجه برای بازاریابی و همکاری اشکال ندارد و الا باید خصوصیات ملاحظه شود.