")
معاملات
پرسش: پرداخت مبلغ ریالی ارز در روز جاری و دریافت ارز در فردای همان روز با در نظر گرفتن اینکه در صورت انجام معامله به صورت آتی نرخ ارز کمتر از نرخ رایج بازار در نظر گرفته می شود جایز می باشد؟)پی نوشت: فرضاً قیمت یک دلار 3600 تومان می باشد. در صورتیکه امروز مبلغ یک دلار به طور کامل پرداخت شود و فردای آن روز دلار را دریافت نماییم به آن تخفیف داده و مبلغ یک دلار را مثلاً 3580 در نظر می گیرند. انجام این معامله جایز می باشد؟(
پاسخ: با توجه به تفاوت قیمت نقدی و نسیة اشیاء، چنانچه فروشنده «دلار» بگوید: اگر پول قبلاً پرداخت شود و «دلار» بعداً تحویل شود، قیمت آن کمتر از صورتی است که پول و «دلار» هم‌زمان تحویل شوند و معاملة مورد سؤال، به همین کیفیت صورت گرفته باشد.