")
ازدواج
پرسش: قصد ازدواج موقت داشتم. با دختری آشنا که قبلا رابطه جنسی داشته و پرده بکارتش از راه نامشروع از بین رفته. آیا امکان ازدواج موقت با ایشان را بدون اذن پدرش دارم.
پاسخ: اگر دختر باکره‌ای که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می‌دهد بتواند زندگانی خود را به نحو مستقل اداره کند و قدرت تصمیم‌گیری صحیح در امور زندگی خود را داشته باشد و بیم آن که فریب بخورد در میان نباشد، چنانچه بخواهد ازدواج کند احتیاجی به اجازة پدر یا جد پدری خود را ندارد و در غیر این صورت بنابر احتیاط واجب باید از پدر یا جد پدری خود اجازه بگیرد و اجازة مادر و یا برادر لازم نیست، همچنین بنابر احتیاط واجب دختری که باکره نیست نیز همین حکم را دارد.