")
روزه
پرسش: بنده در حال حاضر در کانادا زندگی میکنم. شغل بنده یک شغل نسبتا فکری میباشد, و نیاز به تمرکز فکری بالایی دارم. اکنون که ٨ روز از ماه مبارک رمضان میگذرد با گرفتن روزه تمرکز فکری خود را از دست میدهم و کارایی شغلی بنده به شدت کاهش پیدا میکند به طوریکه ضریب اشتباهات خیلی بالا میرود و همچنین موجب فراموشی شدید در بنده گردیده است. این امر حتی ممکن است موجب تزلزل موقعییت شغلی بنده شود. آیا بنده مجاز به خورد ن روزه در روزهای کاری هستم ؟
پاسخ: جهت مذکور مجوز خوردن روزه نمی‌شود، می‌توانید صبح زود حدود 25 کیلومتر به سفر بروید و در سفر چیزی بخورید و برگردید و آن روز را «روزه» نباشید، سپس قضای روزه را بعد از ماه مبارک رمضان، تا رمضان سال بعد در زمان مناسب ولو به تدریج انجام دهید.