")
روزه
پرسش: یکی از مبطلات روزه فرو کردن تمام سر زیر آب است. آیا قرار دادن تمام سر زیر دوش آب (دوش‌های متعارف که به صورت آبپاش، آب روی سر ریخته می شود) به طوری که آب تمام سر را فرا بگیرد باعث بطلان روزه می‌شود؟
پاسخ: خیر.