استفتــا
پاسخ: طبق آنچه در سؤال نوشته شده که برادران می‌گویند مادرشان قصد ابطال وصیت مذکور را داشته نه اینکه ابطال کرده است. قصد ابطال، وصیت را باطل نمی‌کند بلکه باید بگوید که وصیت را باطل کردم و یا فعلی پس از وصیت انجام دهد که دلیل ابطال باشد مثل اینکه مورد وصیت ...
ادامه مطلب
پاسخ: چنانچه نوع خریداران کالای حلال مورد معامله را برای مصرف می‌کردند، نه بازاریابی و قمیت آن در حدود قیمت بازار باشد و راه جلویگری از سوء استفاده در معاملات و داد و ستد، با نظارت دولت و حکومت بسته باشد، خرید و فروش و همکاری و بازرایابی و دادن وجه و گرفتن ...
ادامه مطلب
پاسخ: با توجه به تفاوت قیمت نقدی و نسیة اشیاء، چنانچه فروشنده «دلار» بگوید: اگر پول قبلاً پرداخت شود و «دلار» بعداً تحویل شود، قیمت آن کمتر از صورتی است که پول و «دلار» هم‌زمان تحویل شوند و معاملة مورد سؤال، به همین کیفیت صورت گرفته باشد.
ادامه مطلب
پاسخ: چنانچه تأخیر از سر سال در پرداخت خمس با اجازة فقیه یا نمایندة تام الاختیار او باشد، یا دستگردان شده باشد همان مبلغ بعداً پرداخت شود، چه ارزش پول کم شده باشد یا زیاد، و اگر بدون اجازه و بدون دستگردان باشد باید بالاترین ارزش پول را از زمان تأخیر تا ...
ادامه مطلب
پاسخ: اگر دختر باکره‌ای که به حد بلوغ رسیده و رشیده است، یعنی مصلحت خود را تشخیص می‌دهد بتواند زندگانی خود را به نحو مستقل اداره کند و قدرت تصمیم‌گیری صحیح در امور زندگی خود را داشته باشد و بیم آن که فریب بخورد در میان نباشد، چنانچه بخواهد ازدواج کند ...
ادامه مطلب
پاسخ: در فرض سوال دختری که قاتل است ارث نمی‌برد ولی پسر و دختر او که نوه‌های فوت شده هستند ارث می‌برند، پس از برداشتن دیون میت از ترکة او یک هشتم ترکه را زوجه ارث می‌برد و یک ششم ترکه مال پدر و یک ششم مال مادر و بقیه مال نوه‌هاست که پسر دو سهم و دختر یک ...
ادامه مطلب
پاسخ: وام گرفتن با سود اگر تحت عنوان یکی از عقود شرعی غیر از قرض مثل: مضاربه، وکالت، مشارکت و جعاله با شرائط آنها که در رساله ذکر شده باشد و در ضمن آن شرط سود معین شده باشد اشکال ندارد.
پاسخ: عالم برزخ جای عمل نیست تا انسان آنجا نماز بخواند و یا کارهای دیگر انجام دهد بلکه آنجا بنا به برخی از روایات جای سؤال و جواب است.