استفتــا
پاسخ: چنانچه علم به حرام بودن پول مذکور ندارید و کار خلاف شرعی نیز برای او انجام نداده‌اید گرفتن وجه مذکور فی حد نفسه مانعی ندارد،‌ مگر آنکه جهات دیگری در بین باشد که موجب اشکال شود.
ادامه مطلب
پاسخ: چنانچه وضع و قرار دادن شرایط جدید قبل از قرارداد جذب نیرو باشد یا اینکه برای ادامه کار پس از پایان مدت قرارداد قبلی باشد یا اینکه از اول در قرارداد چنین اختیاری پیش‌بینی شده باشد اشکال ندارد و الا پس از بستن قرارداد در مدت تعیین شده برای استخدام و ...
ادامه مطلب
پاسخ: وصیت به فروش یا اهدای بعضی اعضای بدن مانعی ندارد، ‌کما اینکه در مقام اجرا باید به نحوی باشد که میت هتک نشود، و اصل جسد با احترام دفن شود.
پاسخ: عمل مذکور، هر چند لواط و هم‌جنس‌گرایی محسوب نمی‌شود ولی استمناء (خودارضایی) محسوب می‌شود و حتی در وضعیت مذکور جایز نیست، توبه و استغفار کنید، به خدای متعال توکل و به حضرات معصومین (ع) توسل داشته، ورزش کنید و از غذاها و صحنه‌های مهیج شهوت پرهیز داشته ...
ادامه مطلب
پاسخ: اگر آن مجتهدی که با فتوای او در رأی مجتهدی که از دنیا رفته باقی مانده اعلم از دیگران باشد باید در مسائل مبتلا به هم به او تقلید کند و اما اگر دیگری اعلمیتش در مسائل مبتلی به ثابت باشد باید از او تقلید کند و اگر احتمال اعلمیت هم باشد محتمل الا علمیه ...
ادامه مطلب
پاسخ: در صورتی که دفاع از ناموس متوقف بر اقدام عملی باشد و راه دیگری وجود نداشته باشد باید اقدام از مراحل پایین‌تر باشد و اگر دفاع متوقف بر ضرب و جرح باشد این ضرب و جرح جای زاست و مهاجم حقی ندارد واگر دفاع متوقف بر قتل باشد قتل مهاجم به ناموس جایز است و ...
ادامه مطلب
پاسخ: 1- گذشت زمان خاص، موضوعیت ندارد. 2- اجمالاً بعض موارد هست که نباید تخریب شود، مثل قبر امام (ع) و امامزاده و صلحا. 4 و3: در صورتی که جسد به طور کلی از هم پاشیده و از بین رفته باشد، هتک محسوب می‌شود و بر فرض که از جهات دیگر مشکلی نداشته باشد، از جهت ...
ادامه مطلب
پاسخ: 1- اگر احتمال بدهید که در ضمن عقود اسلامی از قبیل مضاربه و یا مزارعه و یا شرکت و یا مساقات داده می‌شود و از سود آن به شما هم می‌دهند اشکال ندارد. 2- در عقد مضاربه به صیغه عربی لازم نیست به هر فعلی بفهماند که به عنوان سرمایه می‌دهد که عامل تجارت و ...
ادامه مطلب