استفتــا
پاسخ: لازم نیست که برای کل ماه یکجا نیت کرد،‌ می‌توان هر شب از ماه رمضان برای روزة فردا نیت کند. آخرین وقت نیت روزة رمضان یا هر روزة معین هنگام اذان صبح است. البته تفصیل‌هایی وجود دارد که در رساله توضیح‌المسائل باب «نیت روزه» ذکر شده و رساله در سایت وجود ...
ادامه مطلب
پاسخ: چنانچه بتوانید با تغذیة مناسب و استراحت بیشتر یا فعالیت بیشتر مشکل افزایش و کاهش قند خون را ولو با دارو و در سحر و افطار به نحوی کنترل کنید، که روزه برای شما ضرر معتنابه نداشته باشد، روزه بگیرید. روزه فوائد فراوانی برای جهات معنوی بلکه سلامتی به حسب ...
ادامه مطلب
پاسخ: از جهت ضرر روزه باید به پیشک متخصص مورد اعتماد مراجعه کنید، شاید با فاصله روزه گرفتن را بدون ضرر قابل توجه تشخیص دهد از جهت تحصیل در دانشگاه و معلمی پس از آن چنانچه روزه ضرر غیر قابل تحمل مثل مشروطی در دانشگاه یا عدم استخدام دبیری نداشته باشد، روزه ...
ادامه مطلب
پاسخ: چنانچه با اختیار از حلق پایین رود، مبطل روزه است.
پاسخ: چنانچه علم به حرام بودن پول مذکور ندارید و کار خلاف شرعی نیز برای او انجام نداده‌اید گرفتن وجه مذکور فی حد نفسه مانعی ندارد،‌ مگر آنکه جهات دیگری در بین باشد که موجب اشکال شود.
ادامه مطلب