استفتــا
پاسخ: بر خلاف تصور بسیاری از ما، سفر زیارتی مسلمین از ایران بلکه همه کشورهای دنیا تأثیری چشمگیر در درآمد نظام سعودی ندارد، گرچه برای کاسب‌ها و مردم بازار آن‌ها ممکن است مؤثر باشد، درآمد نظام سعودی تکیه بر تولید انبوه و صادرات بی‌حساب نفت دارد و بی شک تعطیل ...
ادامه مطلب
پاسخ: کسی که مستطیع است باید به حج برود و کمک به مستمندان کفایت از حج نمی‌کند.
پاسخ: این که با فیش پدر برای خود حج بجا آورید منوط به اجازة ایشان است، اگر ایشان اجازه دهند که با فیش وی برای خود حج انجام دهید و برای ایشان نایب دیگری بگیرید، می‌توانید این کار را انجام دهید ولی این که این حج حجه الاسلام شما محسوب شود منوط بر این است که ...
ادامه مطلب
پاسخ: اگر نيازمندان به ضروريات اوليه زندگی احتياج دارند مانند غذا و آب و لباس خودشان و عائله شان و امثال آنها و افرادی را كه به وليمه می روند نيازی به غذای او ندارند در اين صورت نيازمندان مقدم می باشند و اگر كسانی كه وليمه را می خورند فقرا باشند و واقعا به ...
ادامه مطلب
پاسخ: خير، عمل قربانی بايد در مِنی انجام گيرد.
پاسخ: در فرض سوال، اگر قربانی واجد سائر شرائطی كه برای آن ذكر شده باشد، اشكال ندارد.