")
نشست علمى دوم (جلسه دوم) با موضوع جلوه های حقوق مردم در حوزه عمومی، توسط حجت الاسلام و المسلمين دكتر رحيم نوبهار
نشست علمی