")
چهارمین نشست هفتگی علمی با موضوع محیط زیست از منظر قرآن، توسط حجت الاسلام والمسلمین سعید رهائی
نشست علمی